Hotline: 0967 81 17 17 | 0613 851 532
 
Time 07.12.2017 09:17 | View 541
Danh mục kỹ thuật Bệnh viện đã được Sở Y tế Đồng Nai phê duyệt được thực hiện tại Bệnh viện ĐKKV Định Quán
(Ban hành kèm theo Quyết định số:666 /QĐ-SYT,  ngày 25  tháng 5  năm 2016 của Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai về việc phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật chuyên môn đối với Bệnh viện ĐKKV Định Quán năm 2016);
Bao gồm các kỹ thuật sau: 
=>Danh mục dịch vụ kỹ thuật bệnh viện phê duyệt bổ sung năm 2016

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 9
Hôm nay 44
Hôm qua 185
Cao nhất (13.06.2021) 2704
Tổng cộng 874,000