Hotline: 0967 81 17 17 | 0613 851 532
 

Phòng Tổ chức cán bộ

Time 07.04.2015 06:12 | View 1,733

 Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo  trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện.

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Time 07.04.2015 06:16 | View 1,644

Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các Khoa, Phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.
- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện toàn bộ công tác của phòng Kế hoạch Tổng hợp.
- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, Quy chế Bệnh viện. Đánh giá hoạt động chuyên môn của các khoa trong Bệnh viện để trình Giám đốc.

Phòng Vật tư thiết bị y tế

Time 16.01.2015 11:15 | View 1,611

Phòng Hành chính quản trị

Time 07.04.2015 06:20 | View 1,882
 - Căn cứ vào kế hoạch công tác của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của Phòng trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện; 
 - Lập kế hoạch cung ứng vật tư, văn phòng phẩm và vật rẻ tiền mau hỏng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ và đúng qui định; 

Phòng Tài chính kế toán

Time 07.04.2015 06:43 | View 1,705

Phòng Điều dưỡng

Time 07.04.2015 06:46 | View 1,655
- Phòng Điều dưỡng được thành lập năm 1991: lúc đầu là 1 nhân viên .
- Bổ nhiệm trưởng phòng năm 1994
- Năm 2003 Phòng Điều dưỡng được bổ nhiệm thêm 1 Phó phòng kiêm Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc.
1

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 4
Hôm nay 197
Hôm qua 369
Cao nhất (29.03.2024) 6648
Tổng cộng 1,196,451