Hotline: 0967 81 17 17 | 0613 851 532
 
Time 07.12.2017 09:31 | View 2,447

Danh mục kỹ thuật Bệnh viện đã được Sở Y tế Đồng Nai phê duyệt được thực hiện tại Bệnh viện ĐKKV Định Quán
(Ban hành theo Thông tư 43/2013/TT-BYT quy định phân tuyến kỹ thuật và 
DMKT trong khám và chữa bệnh của Bộ Y tế ngày 11/12/2013);

Bao gồm các kỹ thuật sau:
  =>>Danh mục kỹ thuật Bệnh viện trong tuyến đã được duyệt thực hiện
  =>>Danh mục dịch vụ kỹ thuật bệnh viện đã được phê duyệt bổ sung năm 2016
  =>>Danh mục dịch vụ kỹ thuật bệnh viện đã được phê duyệt bổ sung năm 2017

 
                                                                     02/01/2015 - Ban biên tập Bệnh Viện ĐKKV Định Quán

 


 

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 12
Hôm nay 131
Hôm qua 988
Cao nhất (29.03.2024) 6648
Tổng cộng 1,158,237