Hotline: 0967 81 17 17 | 0613 851 532
 
Time 07.04.2015 08:19 | View 1,523

Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh theo yêu  cầu của bệnh nhân, Bệnh viện ĐKKV Định Quán triển khai các loại giường dịch vụ sau:

1. Khoa Phụ Sản:
- Phòng 02 giường (2MC):   200.000đ/ngày (Có máy lạnh, tivi, nhà vệ sinh)
- Phòng 02 giường (2MOC): 160.000đ/ngày ( Có máy lạnh, tivi)
- Phòng 03 - 05 giường (3 MC): 170.000đ/ngày (Có máy lạnh, ti vi, nhà vệ sinh)
- Phòng 03 - 05 giường (3 MOC): 140.000đ/ngày (Có máy lạnh, ti vi)

2. Khoa Nhi: 
- Phòng 02 giường (2MC):   200.000đ/ngày (Có máy lạnh, tivi, nhà vệ sinh)
- Phòng 03 giường (2MOC): 140.000đ/ngày ( Có máy lạnh, tivi)

3. ​Khoa Ngoại:
- Phòng 02 giường (2MC):   200.000đ/ngày (Có máy lạnh, tivi, nhà vệ sinh)

4. ​Khoa Nội:
- Phòng 02 giường (2MC):   200.000đ/ngày (Có máy lạnh, tivi, nhà vệ sinh)
- Phòng 02 giường (2MOC): 160.000đ/ngày ( Có máy lạnh, tivi)

5. ​Khoa Truyền Nhiễm:
- Phòng 02 giường (2MC):   200.000đ/ngày (Có máy lạnh, tivi, nhà vệ sinh)
- Phòng 03 giường (3 MOC): 140.000đ/ngày (Có máy lạnh, ti vi)

                                                              02/01/2015 - Ban biên tập Bệnh Viện ĐKKV Định Quán

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 45
Hôm nay 112
Hôm qua 597
Cao nhất (13.06.2021) 2704
Tổng cộng 688,211