Hotline: 0967 81 17 17 | 0613 851 532
 
Time 15.07.2015 07:56 | View 2,148

Căn cứ Kế hoạch của HĐ.KSNK Bệnh viện năm 2015 về hưởng ứng phong trào tăng cường tuân thủ vệ sinh tay trong các cơ sở y tế của WHO và Bộ y tế;

Căn cứ Kế hoạch tháng hành động về vệ sinh bàn tay;

Căn cứ đề xuất của BCH Công đoàn bệnh viện;

Giám đốc Bệnh viện ĐKKV Định Quán chỉ đạo tổ chức cuộc thi “ Tìm hiểu kiến thức, thực hành vệ sinh tay” như sau:

1.Mục đích

Nâng cao kiến thức, thực hành vệ sinh tay của cán bộ, nhân viên y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhằm phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế.

2.Thể lệ cuộc thi ( Đính kèm kế hoạch)

3.Ban tổ chức

Ban giám đốc;

BCH Công đoàn;

Đoàn TNCS HCM;

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn;

Phòng Điều dưỡng;

Phòng TCCB;

Phòng KHTH;

Phòng HC-QT;

4.Tổ chức thực hiện

4.1.Kế hoạch xây dựng và tổ chức cuộc thi

Stt

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

Trách nhiệm

1.

Lập kế hoạch và thể lệ cuộc thi

6/7-10/7/2015

Khoa KSNK

Khoa KSNK

2.

Trình Kế hoach và thời gian tổ chức cuộc thi lên Giám đốc phê duyệt

10/7/2015


Khoa KSNK

3.

Tổ chức cuộc thi “ Tìm hiểu kiến thức, thực hành vệ sinh bàn tay”

6/8/2015

Hội trường A

Ban tổ chức cuộc thi

 4.2.Kế hoạch thực hiện

Stt

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

Trách nhiệm

1.

Ban giám đốc thông qua thể lệ cuộc thi và triển khai đến các khoa phòng

13/7/2015

Hội trường A

Ban giám đốc

2.

-Các khoa phòng truy cập Website bệnh viện( benhviendinhquan.vn) để lấy câu hỏi và thể lệ cuộc thi và tổ chức cho nhân viên trong khoa thảo luận và trả lời 80 câu hỏi trắc nghiệm.

- Gửi câu trả lời về Phòng Điều dưỡng ( càng sớm càng tốt)

14h ngày 14/7/2015

P.GB các khoa phòng

TK. TP – CBVC&NLĐ

3.

Chấm bài và công bố kết quả 10 khoa phòng được chọn vào thi vòng chung kết

20/7/2015

Hội trường A

Ban giám đốc

Khoa KSNK

Phòng ĐD

4.

Các khoa được lọt vào vòng chung kết chuẩn bị các phần thị của vòng chung kết

Bắt đầu từ 20/7/2015

Các khoa phòng

TK. TP – CBVC&NLĐ

5.

Phòng QT-HC:

- Chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, phông màn, trang trí Hội trường.

Phòng TCCB:

- Chuẩn bị cho công tác khen thưởng các đội đạt giải trong cuộc thi

Phòng KHTH:

- Làm thư ký trong cuộc thi

- Chuẩn bị máy vi tính và máy chiếu phục vụ trong cuộc thi

Bắt đầu từ 27/7/2015

Phòng QT-HC, KHTH, TCCB

Phòng QT-HC, KHTH, TCCB

6.

Khoa KSNK, Phòng ĐD

- Chuẩn bị nội dung và chương trình của vòng thi chung kết

Bắt đầu từ 20/7/2015

P.GB khoa KSNk

KSNK

Phòng ĐD

7.

Thông qua danh sách Ban giám khảo, ban cố vấn cuộc thi

4/8/2015


Ban giám đốc

5.Biện pháp thực hiện

- Các khoa phòng tổ chức cho nhân viên trong khoa thảo luận và tra lời câu hỏi trắc nghiệm và gửi kết quả sớm nhất về Phòng ĐD.

- Khoa KSNK và Phòng ĐD khẩn trương chấm bài dự thi của các khoa gửi về và công bố kết quả vòng sơ loại trong buổi chào cờ ngày 20/7/2015.

- Tổ chức cuộc thi và tiến hành phát thưởng trong buổi chào cờ ngày 10/8/2015.

6. Kinh phí:

Kinh phí cho giải thưởng : 3.900.000 Đồng

Kinh phí cho công tác chuẩn bị : 2.000.000 Đồng

     Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “ tìm hiểu kiến thức, thực hành vệ sinh bàn tay đề nghị các khoa phòng tham gia dự thi đầy đủ, các khoa phòng trong ban tổ chức phối hợp triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                    GIÁM ĐỐC

- BGĐ;                                                                                                                                                                            (Đã ký)
- Các khoa phòng;                                                                                                                                                        
- 2 PKKV;
- Lưu: VT;                                                                                                                                                                 Nguyễn Văn Danh
- Website BV.

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 5
Hôm nay 31
Hôm qua 185
Cao nhất (13.06.2021) 2704
Tổng cộng 873,987