Hotline: 0967 81 17 17 | 0613 851 532
 
Time 07.04.2015 06:16 | View 1,6441. Nhân sự: Tổng số: 07 người

- 01 Bác sĩ  Phó giám đốc kiêm trưởng phòng

- 01 Cử nhân điều dưỡng phó phòng

- 02 Cán sự + 01 ĐDCĐ

- 01 Cử nhân CNTT + 01 KTV tin học

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các Khoa, Phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện toàn bộ công tác của phòng Kế hoạch Tổng hợp.

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, Quy chế Bệnh viện. Đánh giá hoạt động chuyên môn của các khoa trong Bệnh viện để trình Giám đốc.

- Tổ chức phối hợp công tác giữa các khoa Khám bệnh, Lâm sàng và Cận lâm sàng.

- Tổ chức chỉ đạo công tác thống kê, sổ sách, hồ sơ bệnh án của các khoa trong Bệnh viện.

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới để nâng cấp kỹ thuật.

- Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, sơ kết, tổng kết kinh nghiệm điều trị trong Bệnh viện.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

- Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

3. Hướng phát triển:

- Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

- Tổ chức theo dõi đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, qui chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét chỉ đạo.

- Tổ chức đào tạo cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới

-  Phối hợp với các Trường để tổ chức đào tạo thực hành cho học viên.

- Xây dựng quy hoạch phát triển kỹ thuật lâm sàng và cận lâm sàng mới đối với các khoa của bệnh viện. 

- Tổng kết đánh gía công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong bệnh viện.

- Định kỳ sơ kết tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

- Đảm bảo việc lưu trữ thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo qui định. 

- Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

4. Danh hiệu thi đua:

- Tập thể lao động xuất sắc trong nhiều năm liền từ 2005 đến 2014;

- Bằng khen UBND tỉnh 2005, 2007, 2009, 2011, 2013;

- Bằng khen Thủ tướng chính phủ năm 2011

5. Hoạt động khác:

Ngoài công tác chuyên môn CBVC Phòng KHTH luôn hưởng ứng và tham gia các phong trào một cách tích cực.

- Các hoạt động Văn Thể Mỹ do Công đoàn, Chính quyền, Đoàn Thanh niên tổ chức để chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và có ý nghĩa lịch sử trọng đại.

- Tham gia tốt có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa như:
        + Thăm hỏi và tặng quà cho các Mẹ VNAH, viếng nghĩa trang liệt sĩ.
        + Tham gia chương trình khám bệnh từ thiện và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa.
        + Điều phối nhân viên bệnh viện khi có chương trình mổ mắt từ thiện tổ chức hàng năm.
        + Lên kế hoạch cho  nhân viên tham gia học tập các lớp đào tạo chuyên sâu khi có điều kiện.                                                     06/01/2015 - Ban biên tập Bệnh Viện ĐKKV Định QuánLiên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 14
Hôm nay 196
Hôm qua 369
Cao nhất (29.03.2024) 6648
Tổng cộng 1,196,450