Hotline: 0967 81 17 17 | 0613 851 532
 
Time 15.07.2015 07:53 | View 2,823
 1. Mục đích

        Nâng cao kiến thức, thực hành vệ sinh tay của cán bộ, nhân viên y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhằm phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế.

 2. Đối tượng, thời gian và nội dung thi
  1. Đối tượng dự thi : Cán bộ viên chức trong tất cả các khoa trong toàn bệnh viện.
  2. Thời gian tổ chức thi: Cuộc thi diễn ra từ ngày 14/7/2015 đến hết ngày 06/08/2015 và chia thành 2 giai đoạn
 3. Nội dung thi

         Bộ câu hỏi thi kiến thức vệ sinh tay gồm 80 câu hỏi liên quan đến kiến thức về lịch sử vệ sinh tay, các thời điểm vệ sinh tay, quy trình vệ sinh tay, các hóa chất sử dụng, các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh tay…

 4. Hình thức thi

  Các khoa sẽ trải qua 2 vòng thi cụ thể như sau:

  4.1.Vòng sơ loại : Tổ chức thi trên website của Bệnh viện ĐKKV Định Quán :

  - Hình thức thi: trắc nghiệm, tự luận.

  - Số lượng câu hỏi: 80 câu hỏi trắc nghiệm.

  - Cơ cấu điểm: Trả lời đúng mỗi câu hỏi trắc nghiệm được 1 điểm.

  - Thời gian làm và trả kết quả bài thi: 04 ngày.

             Các khoa phòng trong toàn bệnh viện truy cập vào website của Bệnh viện ĐKKV Định Quán (http://benhviendinhquan.vn) để lấy đề thi, thể lệ cuộc thi.

  - Tổ chức cho cán bộ, nhân viên y tế thảo luận để trả lời 80 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức vệ sinh tay.

  - Gửi kết quả bài thi (mỗi khoa 01 bài dự thi) về Phòng Điều dưỡng trước ngày 17/7/2015.

  - Kết thúc vòng sơ loại, ban tổ chức sẽ chọn ra 10 khoa  đạt số điểm thi cao nhất và nộp bài thi sớm nhất để chọn vào vòng thi chung kết (mỗi khoa cử 01 bác sỹ và 02 điều dưỡng).

  4.2Vòng chung kết: Tổ chức tại Hội trường A Bệnh viện vào ngày 06/8/2015. Các đội thi sẽ phải trải qua 3 phần thi:

  - Phần 1 : Tự giới thiệu

  Các độ sẽ có 3 phút để trình bày phần thi tự giới thiệu về đội của mình, tổng số điểm của phần thi này là 15 điểm. Tiêu chí chấm điểm : Trang phục : 5 điểm ; đặc sắc ấn tượng : 10 điểm . Tiết mục tự giới thiệu của từng đội sẽ được Ban giám khảo cho điểm trực tiếp từng tiết mục đó. Đồng hồ hiển thị sẽ hiện thị trên màn hình, nếu đội nào vượt quá 3 phút sẽ bị trừ 5 điểm.

  - Phần 2 : Phản ứng nhanh

          Gồm 15 câu hỏi. Các đội nhấn chuông giành quyền trả lời. Đội nhấn chuông đầu tiên sẽ được trả lời, mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm. Nếu đội đầu tiên trả lời sai, các đội còn lại sẽ được nhấn chuông giành quyền trả lời.

  - Phần 3: Ứng xử hay

   Mỗi đội cử đại diện bốc thăm chọn thành viên Ban Giám khảo đặt câu hỏi và trả lời.

 5. Cơ cấu giải thưởng
 1. Vòng loại bắt đầu từ 14h ngày 14/7/2015 đến ngày 17/7/2015;
 2. Vòng chung kết được tổ chức tại Hội trường A bệnh viện vào ngày 06/8/2015

1. Giải nhất trị giá 1.000.000 đồng/giải

2. 02 Giải nhì trị giá 700.000 đồng/giải

3. 03 Giải ba trị giá 500.000 đồng/giải

6. Giải quyết khiếu nại và các vấn đề thắc mắc liên quan đến cuộc thi

6.1.  Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày Ban Tổ chức công bố kết quả thi trên website của Bệnh viện, nếu cá nhân, tổ chức thắc mắc về kết quả cuộc thi, đề nghị liên hệ trực tiếp với Ban Tổ chức để được xem xét, trả lời; quá thời hạn nêu trên, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không giải quyết.

6.2.  Nếu có đơn thư khiếu nại về cuộc thi thì sẽ được giải quyết theo các quy định của Thể lệ cuộc thi này và theo các quy định của pháp luật.

7. Thông báo kết quả và trao thưởng

7.1. Ban Tổ chức cuộc thi chịu trách nhiệm công bố kết quả và tổ chức trao thưởng.

7.2. Kết quả thi từng vòng sẽ được cập nhật trên website của Bệnh viện sau 03 ngày kể từ thời điểm kết thúc vòng thi.

7.3Sau Vòng chung kết, Ban Tổ chức sẽ tiến hành Tổng kết và trao giải thưởng cho những tập thể đạt giải

 

  Nơi nhận:                                                                                     TM.BAN TỔ CHỨC

  - BGĐ;                                                                                                 (Đã ký)
  - Các khoa phòng;
  - 2 PKKV;
  - Lưu : VT;                                                                                    ​​Nguyễn Văn Danh
  - Websie BV.

 

 

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 10
Hôm nay 47
Hôm qua 185
Cao nhất (13.06.2021) 2704
Tổng cộng 874,003